Skolan – ett lärande äventyr

15 oktober 2019
admin

Alla har en relation till skolan, antingen som elev, före detta elev eller förälder. Skolan ger kunskap, engagemang och tillhörighet. Om du är elev just nu, så vet du hur viktigt det är med duktiga lärare, bra studiemiljö och kompisar. Om du är en före detta elev vet du hur skolan har format dig och gett dig en grund att stå på. Om du är förälder, så vill du att ditt barn ska gå i en skola som stöttar till bra studieresultat och erbjuder trygghet och gemenskap. Skolan är helt enkelt väldigt viktig för alla.

 

 

Lära för livet


Livet är ett äventyr som kräver kunskap och flera olika förmågor. Det gäller att kunna hantera både med och motgångar och då krävs individuell grundtrygghet tillsammans med social förmåga att jobba med andra. Man behöver också veta hur man är en bra medmänniska och tar hand om sig själv, sin omgivning och naturen.

En bra skola har därför både studieresultat, relationer och värderingar i fokus. Då finns alla förutsättningar för att kunna växa upp till en trygg samhällsmedborgare. Söker du skola i Norrköping är Johannesskolan,  http://www.johannesskolan.se/, en skola som erbjuder allt detta.

 

Skolmiljön är viktig


Flera undersökningar visar hur viktig själva skolmiljön är för lärandet. Om du inte trivs i klassen, eller störs av prat eller andra ljud, påverkar det hur du tar till dig kunskap. Därför är det viktigt att välja en skola som är mån om den fysiska lärmiljön likaväl som den sociala lärmiljön. Ljusa och trevliga klassrum med lugn atmosfär gör det enklare att koncentrera sig. Bra kompisar och engagerade lärare som ger stöd och trygghet gör att man trivs och kan utvecklas i lugn och ro.

Så ta dig tid och välj skola med omsorg, det kommer både du och ditt barn att ha glädje av hela livet.

 

Fler nyheter