Anlita en kunnig advokat

14 maj 2020
jenny_olsson

 

Det kan finnas många tillfällen när man kan vara i behov av en advokat. När man ska anlita en advokat är det viktigt att denne besitter rätt kunskaper och att du känner ett förtroende. Hur stor advokatens kompetens är inom området kan vara helt avgörande för målet. 

Advokater anlitas ibland när något inträffat men man kan också anlita dem i ett förebyggande syfte. Till exempel kan det vara bra att anlita en advokat när man ska upprätta viktiga dokument som kontrakt och testamenten.

När man ska ingå affärsavtal med samarbetspartner eller om man till exempel ska bli delägare i ett företag tillsammans med en eller flera andra är det oerhört bra att det finns papper på vad som gäller. Även om man kommer bra överens idag vet man inte vad som händer under tidens gång. Dessutom undviker man missförstånd genom att allt finns nedskrivet på ett papper. 

 

Advokat Thor Olsson är en advokat som besitter kunskap inom många olika rättsområden. Han jobbar med fastighetsrätt Arvika men också många andra rättsområden som till exempel civilrätt.

Civilrätt är ett omfattande rättsområde och i grova drag kan man säga att det handlar om förhållanden mellan enskilda personer och inte mellan personer och myndigheter. Kärnan i civilrätt utgörs av avtals- eller skadeståndsrätt eftersom icke juridiska personer, det vill säga enskilda personer, kan träda i rättsförhållanden till varandra genom att ingå avtal eller skada varandra.

Till civilrättens underavdelningar hör bland annat familjerätt, sakrätt och fastighetsrätt och Thor Olsson besitter en bred kunskap inom civilrätten. 

När det gäller att anlita en advokat ska man tänka på att man ibland har rätt till en advokat genom sin hemförsäkring. Den brukar gälla under vissa förutsättningar, till exempel om man har en årsinkomst under ett visst belopp och lite andra punkter. Om du är behov av en advokat, tveka inte på att kontakta en, det är bättre att göra det en gång för mycket än för lite. 

Fler nyheter