Det finns mycket att vinna på ljuddämpning

27 februari 2021
jonas_olsson

Hörseln är ett av de viktigaste och mest känsliga sinnena. Man kan med hjälp av hörseln till  exempel uppfatta om en bil snabbt närmar sig och kanske inte tänker stanna. Men för mycket  ljud kan också vara skadligt, särskilt på en arbetsplats eller i en offentlig miljö. Det kan leda till  trötthet och koncentrationssvårigheter, men också till bestående hörselskador om det vill sig  riktigt illa. 

Eftersom buller ofta leder till koncentrationssvårigheter upplevs då arbetsuppgifterna svårare och  jobbigare, vilket gör att man lättare blir trött. Detta leder i sin tur inte sällan till att man presterar  sämre och att kvaliteten på arbetet sjunker. Buller kan också leda till arbetsplatsolyckor då det  kan vara svårt att uppfatta varningssignaler eller instruktioner. Det är inte bara maskiner som kan uppfattas som störande, utan även telefoner som ringer, samtal, trafikbuller, steg, barnskrik, musik, ventilation, kontorsmaskiner och mycket mer.  

 

 

Ljuddämpning förbättrar arbetsmiljön och motverkar olyckor 

Man kan vinna mycket på att motverka störande ljud och buller med ljuddämpning. Det finns  olika ljuddämpande lösningar för både kontor, fabriker, lager, industrihallar och offentliga  miljöer. Med ljuddämpning sänks ljudnivån avsevärt och trivseln på arbetsplatsen ökar, vilket  motverkar trötthet och eventuella sjukskrivningar. Att satsa på olika ljuddämpande lösningar är  en bra investering i arbetsmiljön och för företaget i helhet.  

Ljuddämpande lösningar fungerar på lite olika sätt. Vissa absorberar ljudet och sänker  ljudvolymen i ett rum medan andra material plockar bort störande ljudfrekvenser. Ofta klär man  både tak och väggar med ljudabsorberande material, och ibland lägger man även in en  heltäckningsmatta för ytterligare effekt. 

Vill man få hjälp med att se över arbetsmiljön med ljuddämpning finns det särskilda företag som enbart arbetar med detta. De kan ta fram en individuellt anpassad helhetslösning beroende på verksamhet och företag. Här är ett exempel på ett företag specialiserat på ljuddämpning: https://akustikteknik.com/ljudmiljo/ljuddampning/.

Fler nyheter