Hur man får ett handikappintyg i Sverige

12 september 2022
Helen Johansson

editorial

Intygets fördelar

Om du har ett funktionshinder som begränsar din arbetsförmåga kan du kanske få ett handikappintyg från Försäkringskassan. Ett handikappintyg kan ge dig rätt till:
-En lägre inkomstskatt
-Ett högre barnbidrag
-Invaliditetspension från Försäkringskassan
-Inkomstbaserad ersättning från din fackförenings arbetslöshetskassa
-Kompletterande förmåner från Försäkringskassan, till exempel bostadsbidrag och bilstöd
För att få ett handikappintyg måste du först fylla i en ansökan och sedan genomgå en läkarundersökning

image

Bedömning av din förmåga

Det första steget för att få ett handikappintyg är att fylla i en ansökan. Du kan antingen göra detta online eller per post. Ansökan måste undertecknas av både dig och din läkare
När vi har tagit emot din ansökan skickar vi dig en bekräftelse inom tre veckor. Du har sedan sex veckor på dig att boka tid för läkarundersökningen. Om du inte bokar en tid inom sex veckor kommer din ansökan att avslås. Före undersökningen kan du också bli ombedd att lämna in ytterligare dokumentation, t.ex. röntgenbilder eller medicinska journaler.

Syftet med läkarundersökningen är att bedöma hur ditt funktionshinder påverkar din arbetsförmåga. Undersökningen består både av en fysisk undersökning och en intervju. Den fysiska undersökningen utförs av en läkare, sjuksköterska eller sjukgymnast, medan intervjun utförs av antingen en psykolog eller psykiatriker. Under intervjun kommer undersökaren att ställa frågor om din bakgrund, din nuvarande situation och hur ditt funktionshinder har påverkat ditt liv. De kan också fråga om dina planer för framtiden.

Ett handikappintyg kan ge dig tillgång till ett antal förmåner som kan göra livet med ett funktionshinder lättare. Om du tror att du kan vara berättigad till ett handikappintyg är det första steget att fylla i en ansökan. När vi har mottagit din ansökan skickar vi dig en bekräftelse och du har sex veckor på dig att boka tid för läkarundersökningen. Före undersökningen kan du också bli ombedd att lämna in ytterligare dokumentation, t.ex. röntgenbilder eller läkarjournaler. Syftet med läkarundersökningen är att bedöma hur ditt funktionshinder påverkar din arbetsförmåga och den kommer att bestå av både en fysisk undersökning och en intervju. Därefter är det bara att invänta svaret! Hoppas detta blogginlägg gav dig lite svar, tack för att du läste!

Fler nyheter