Installationer av varierad definition

16 april 2020
lily_hansen

Yayoi Kusama är namnet på en japansk konstnär som specialiserat sig på att ställa ut konst där omgivningen runt själva konstverket också är en del av samma konstverk. Konstverk av detta slag tillhör en särskild genre, en genre som går under namnet installation. Det finns två andra slags installationer enligt ordbokens definitioner: en uppstart för en person som tillträder ett högtidligt ämbete samt en teknisk montering av något slag. När man talar om installationer går tankarna ofta till den senare definitionen då det är vanligt att vi stöter på termen inom teknik och IT men också inom värme, ventilation och sanitet. 

 

Rörläggare i unga år 

När man drar åt definitionen och riktar in sig på just installationer som tekniska monteringar, och sedan gör den ännu snävare genom att tala om just installationer inom VVS hittar vi en stor marknad både inom arbeten och produkter för just denna inriktning: att arbeta med installationer. Redan på gymnasienivå erbjuds VVS-utbildning och som skapar framtida rörläggare som därefter komma hjälpa dig i köket eller badrummet för att installera värmepumpar från CTC eller vattenberedare från Nibe. Med andra ord utbildas rörläggarna redan i unga år för att göra installationer så perfekta som möjligt

 

 

Konsten på köpet? 

Vem vet, även rörläggare kanske har konstnärliga talanger och även riktar in sig på installationer inom konsten? Alla möjligheter finns naturligtvis, och det är väl bara fantasin som sätter gränserna för vad man kan göra med en värmepump, vattenberedare eller solceller för att nämna några exempel. Men det är troligtvis inte konstverk du kommer anlita dem för att skapa. Du kommer anlita dem för att installera din värmepump så att du kan duscha i behaglig temperatur, diska i varmvatten och helt enkelt trivas i ditt hem med vatten och värme. Skulle det tillkomma ett konstverk får du se det som en bonus. 

 

Fler nyheter