Konsten att ta bort stubbar

23 februari 2021
lily_hansen

Träd, dessa ljuvliga lungor för jorden, ståtliga och fantastiska med sitt grenverk som böljar i vinden och låter löven göra välgörande ljud. De ger också skydd och skugga där de står, vilket både djur och människor kan nyttja. Ibland inträffar det dock saker som gör att trädet inte kan stå kvar.

Det kan vara en storm som gör ett stormfälle exempelvis. Eller ett träd som var välplanterat och som plötsligt blivit för stort. Kanske har det också en placering som gör att det kan utgöra en fara för människor eller byggnader. Det kan också vara så att man ibland behöver fälla ett träd för en nybyggnation.

Ta hjälp för att fräsa bort stubbar

När man kapat ett träd som skall tas ner så står stubben kvar. Många träd har långa djupa rötter och det är svårt att få bort själva stubben. I en väldränerad mark kan till exempel björken få rötter som når tre eller fyra meter ner. Det är inget arbete som är lätt att ge sig på för en vanlig amatör.

Då är det bättre att ta hjälp med att ta bort stubbar. Det finns firmor som har lång erfarenhet och som gärna kan hjälpa till. Som privatperson kan man utnyttja ROT-avdraget när man anlitar en firma för stubbfräsning, och det gör projektet mer ekonomiskt fördelaktigt.

Gamla stubbar kan vara farliga

Att få bort gamla stubbar kan vara viktigt ur många perspektiv förutom det rent estetiska. En låg stubbe kan bli en säkerhetsrisk när det kommer en gräsklippare eller en annan maskin som inte uppmärksammar den. Risken är också att den orsakar större skador på maskinen som gör det dyrt.

Tänker man plantera något nytt i hålet så prata med trädgårdsaffären först. Trädresterna omvandlas till svavelväte och metangas. Det är giftigt för rötterna på de nya träden och gör att de inte överlever.

Fler nyheter