Naturkänsla och hållbarhet i praktiken från start

17 april 2020
william_eriksson

Vi funderar ofta på hur barn ska få med sig en känsla för naturen om de inte är uppväxta på landet. Alla barn bor inte på en lantgård eller har naturen inpå knuten. Som förälder vill man också att barn tidigt ska tänka hållbart och  utvecklas med miljötänk i praktiken. Så hur ska man då göra om man bor i en stad, inte har möjligheten att följa naturens växlingar på nära håll, men ändå vill ge sitt barn den upplevelsen? Det finns till exempel en skola i Svedala som arbetar med Friluftsfrämjandets pedagogik “Ur och Skur”.

 

Inlärning av och i utomhusmiljön

Genom att använda sig av naturen som källa till kunskap, kan man ge barnen möjligheten att röra sig fritt och använda  kroppen, både för lek och inlärning. Barns lek är övningar inför vuxenlivet, en viktig del av uppväxten, som stimulerar fantasin och kreativiteten. Leken ska få ta plats och vara fri och i samklang med naturen. Tillsammans med personal och pedagoger, får barnen lära sig mycket om sin närmiljö, djur och natur. Här skapas förståelse för att akta naturen och måna om den, att tänka hållbart i praktiken, både hemma och senare i livet.

 

 

Skollagen och läroplanen är grunden, naturen är tillgången

Beroende på aktivitet och individen, är man både ute och inne. Men pedagogiken försöker i möjligaste mån tillämpa läroplanen integrerat med utevistelse. Målet är att skapa en grund för  ett långvarigt intresse för naturen och en respekt för miljön. Detta gör man genom att lära sig och tillämpa allemansrätten och skapa en bra självbild, som är viktig för både lärande och för den egna utvecklingen. Man arbetar med individuell planering för varje barn, utifrån dennes förutsättningar och mognadsnivå. Ibland kan man ha grupper med barn i olika åldrar. Barnets nyfikenhet tas tillvara och lärandet sker genom pedagogernas kunskap.

Fler nyheter