Trädfällning i Uppsala

29 september 2021
jonas_olsson

Vi mår bra av att ha träd runt omkring oss och fastigheter med fullvuxna träd i nära anslutning är ofta mer populära än hus med nyplanteringar eller inga träd alls. Träd i nära anslutning till bebyggelse har också positiv inverkan på inomhusklimatet eftersom de skyddar mot kalla vindar och stekande sol. 

Men ibland blir det lite för bra och träden växer sig alltför stora och skuggar uteplatsen eller skuggar trädgårdslandet. Det händer också att träd växer in över taket eller kommer för nära fasaden och skadar denna med sina grenar. Sådana träd kan man behöva fälla för att huset inte ska ta skada och för att man ska kunna använda sin trädgård som man vill. Också sjuka eller allt för gamla och försvagade träd kan man behöva ta ner, för att inte riskera att de knäcks eller tappar grenar, och faller över hus eller människor. 

 

Säker trädfällning med hjälp av stegbil

Träd som står i bebyggelse eller trånga utrymmen i Uppsala måste fällas på ett säkert sätt för att omgivningen inte ska ta skada. Bästa sättet är att använda sig av sektionsfällning och såga ner trädet bit för bit. Detta är inget arbete man själv kan utföra då riskerna är för stora. I stället måste man ta hjälp av ett företag specialiserade på trädfällning som exempelvis landskapsentreprenad.com

Med hjälp av en stegbil kan de såga ner trädet och plocka ner de olika bitarna. I de fall stegbilen inte får plats klättrar man i stället upp i trädet och firar sedan ner de avsågade bitarna med hjälp av rep. 

Vid en trädfällning blir det en hel del material som måste tas omhand. Även detta brukar trädfällningsföretaget kunna hjälp till med. Likaså med stubbfräsning och återställning av marken. Vid trädfällning och stubbfräsning kan man som privatperson använda sig av rut-avdraget på själva arbetskostnaden.

 

Fler nyheter