Installera bergvärme för en stabil värmekälla året om

11 november 2021
cecilia_olsson

editorial

Att använda sig av värmepump för att värma upp sitt hem är ofta en väldigt bra lösning. Det finns flera olika värmepumpar som passar beroende på omgivning och hushållets behov. En av de mest populära och driftsäkra värmepumparna på marknaden är bergvärmepumpen. En bergvärmepump värmer upp hemmet och tappvattnet genom värmeenergi från solen som lagrats i berggrunden.

Hur fungerar en bergvärmepump?

Vid installation av bergvärmepump så borras det hål i berget och en värmeupptagare som är fylld med vätska placeras i hålet. Vätska värms sedan upp av den lagrade solenergin och pumpas upp till bergvärmepumpen som utvinner värmen innan vätskan återförs till borrhålet för att åter värmas upp. Hur djupt hålet behöver vara beror på hur stort värmebehov som finns i hushållet samt hur långt under markytan som berget finns. Hur stort behovet är styrs bland annat av storleken på bostaden, hur många personer som hushållet består av samt var huset ligger. 

image

Bergvärmepump anses vara en god investering

Redan första dagen en bergvärmepump är i drift kan man börja räkna på lägre kostnad eftersom den besparing man gör kan täcka både ränta och amortering. Bergvärme kan sänka driftkostnaden med upp till åttio procent och erbjuder stabil värme året runt. På sommaren finns det sällan behov att värma mer än tappvattnet, då kan bergvärmepumpar istället erbjuda komfortkyla och kan även användas till att värma upp en pool. 

Höj värdet på bostaden

Förutom bekvämligheterna som man kan få av en bergvärmepump så påverkar den även husets värde på ett positivt sätt. Genom att investera i en bergvärmepump kan man därmed sälja sitt hus för ett högre pris samtidigt som man får lägre driftkostnad under tiden man bor där. Planerar du att installera bergvärme i Östergötland så kan du vända dig till ÖVT (Östgöta Värmepumpsteknik). De är specialister på bergvärme och säljer samt installerar bergvärmepumpar från de välkända tillverkarna Daikin och Nibe. 

Fler nyheter