Invaliditetsintyg för rättvis ersättning

29 juni 2020
cecilia_olsson

Ibland är olyckan framme och man råkar ut för något som sätter sina spår i eller på kroppen. Det är dessvärre så att det dagligen sker trafikolyckor och arbetsplatsolyckor som kan vara mer eller mindre allvarliga.

Har man tur så stöter man bara i varandra ute i trafiken och får endast mindre materiella skador och på arbetet kanske man råkar skada sig lindrigt på ett verktyg som man arbetar med. Tyvärr kan det för vissa ske väldigt mycket allvarligare saker som påverkar sättet de kommer att kunna leva resten av livet.

Om man råkat ut för en olycka som innebär att man kommer att behöva leva med en funktionsnedsättning så kan man få ersättning för det. Man ska dock alltid göra en skadeanmälan till sitt försäkringsbolag när man råkat ut för en olycka eftersom man kan få ersättning för exempelvis vårdkostnader samt ”sveda och värk”, oavsett om skadan ger bestående men eller inte.

Cirka 1-2 år (ibland även längre) efter att olyckan skett brukar försäkringsbolaget göra en bedömning om man kommer bli berättigad ersättning för invaliditet. De skickar då en begäran på att ett invaliditetsintyg ska utfärdas. 

Det är delvis invaliditetsintyget som ligger som grund vid en medicinsk bedömning av funktionsnedsättningen. Utifrån invaliditetsintyget och övriga medicinska uppgifter bedömer sedan försäkringsbolagets sakkunniga läkare hur skadan ska ersättas.

Hos Ortopederna.com arbetar specialister som har lång erfarenhet av ortopediskt trauma. Tack vare deras erfarenhet av att åtgärda besvär såsom frakturer och andra skador, kan de se om det finns mer att göra för en specifik skada eller om det är ett bestående besvär. Har man fått begäran om invaliditetsintyg från sitt försäkringsbolag kan man vända sig till Ortopederna.com.

Undersökningen är detaljerad och objektiv, den tar cirka 30-40 minuter och är kostnadsfri, efter den skrivs intyget och skickas till det aktuella försäkringsbolaget normalt inom en veckas tid. Ortopederna.com utfärdar invaliditetsintyg åt samtliga försäkringsbolag, läs mer på https://www.ortopederna.com/.

Fler nyheter