Välj rätt transport när lasten är tung

13 december 2019
william_eriksson

Transportering av grävmaskiner och andra entreprenadfordon görs bäst av en specialist som både har erfarenhet av bärgning och Tungtransporter. Det krävs både problemlösning och säkerhetstänk för att transporten ska gå så snabbt och effektivt som möjligt. Genom att använda en transportör med stor kunskap inom båda områden finns kunskap, erfarenhet och utrustning för alla möjliga scenarion snabbt tillgängligt. Det ger extra trygghet och säkerhet. Akutbärgarna i Jönköping är ett sådant företag. Här finns både möjlighet att transportera tungt gods och tunga maskiner med hjälp av säkra och stabila maskin- och jumbotrailers. Dessutom arbetar företaget med alla typer av fordonsbärgning. 

 

Rätt hjälp vid stopp på vägen

Att bli stående med en bil där en varningslampa indikerar att verkstaden är nästa hållplats eller en lastbil som vägrar starta är frustrerande. I nio av tio fall finns det tider att passa och arbete att utföra och ett trilskande fordon står aldrig på någons önskelista. Snabb hjälp och säker bärgning gör att fordon fortare kommer till verkstaden men också att olycksrisken minskar. Att tvingas bli stående på en motorväg eller motortrafikled kan vara farligt. När det handlar om bärgning av en lastbil kan det både ta väldigt lång tid att flytta fordonet men också att transportera bort lasten. Det kräver experter.

 

 

Tung trafik kräver tung bärgning

Lastbilstrafiken har ökat under de senaste tio åren, vilket också gör att antalet lastbilshaverier på vägarna har stigit i antal. Att bärga en lastbil kräver rätt utrustning och stor kunskap inom tungtransport. Ofta handlar det om att kunna bärga utan att förstöra lasten eller förstöra släpet så att lasten väller ut på vägen, något som är extremt viktigt vid transport av miljöfarligt gods. Har transporten hamnat i diket handlar det i första skedet om att säkra lasten och sedan få upp ekipaget ur diket. Det kräver bred kunskap men också en varierande maskinpark som hjullastare, kranbil eller traktor. 

Fler nyheter